Huisregels van De Regenboog

Deze huisregels zijn samengesteld om de rechten en plichten van de vraagouders en van de gastouder te verduidelijken. Deze huisregels gelden bovenop de overeenkomst van opdracht tussen vraagouders en gastouder, welke door beide partijen ondertekend is. Alle vraagouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn. Als er wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd, krijgt u hierover bericht.

Openingstijden

Gastouder-de Regenboog is standaard open op maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Tarieven

Het uurtarief bij gastouder-de Regenboog is € 6,52 per uur voor de opvang tussen 8.00 uur tot 17.30 uur, daarvoor/na en in het weekend geldt er een tarief van € 9,78 per uur. Voor feestdagen waarop opvang word verleend geldt een aangepast tarief van € 13,04 per uur. Eten drinken en luiers word door Gastouder de Regenboog verzorgd met uitzondering van baby en dieet voeding.

Naast het uurtarief van de gastouder betalen de ouders bureaukosten aan het gastouderbureau waar de vraagouder bij is aangesloten zoals vastgelegd is in de Wet Kinderopvang. Ik ben ingeschreven in het LRKP, hierdoor kunt u wanneer u aan de voorwaarden voldoet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, wanneer de opvang via een geregistreerd gastouderbureau loopt.

Tariefwijzigingen van de gastouder worden tenminste 1 maand van te voren doorgegeven. Bij niet akkoord van de tariefwijzigingen blijft de opzegtermijn onverminderd van kracht tegen het oude tarief.

Reserveren

Gastouderopvang-de Regenboog rekent geen reserveringskosten. U kunt een plaatsje in de opvang reserveren, door middel van het ondertekenen van het contract. Als de gereserveerde plaats meer dan 1 maand in de toekomst ligt, worden er bij annuleren van het contract voor aanvang van de opvang annuleringskosten in rekening gebracht. Deze bedragen 1 maand opvangkosten, zoals in het contract is omschreven. De kosten vallen niet binnen de kinderopvangtoeslag.

Ruildagen

Ruilen van dagen toegestaan, mits het maximale kind aantal niet wordt overschreden en de te ruilen dag in dezelfde week valt.

Vakantie en sluitingsdagen

Minimaal 2 maanden van te voren geeft de gastouder haar vakantie door. Ouders geven hun vakantie minimaal 1 maand van te voren door. In de zomer neemt de gastouder 4 weken vakantie en met kerst en oud en nieuw is de opvang 2 weken gesloten.

Op nationale- en christelijke feestdagen is de opvang gesloten. Dit zijn de volgende dagen, nieuwjaarsdag, 1e en 2e paasdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e pinksterdag, koningsdag, 1e en 2e kerstdag. Mocht er wel opvang nodig zijn op deze dagen dan is dat bespreekbaar tegen een aangepast tarief van 200%. De gastouder zal deze dagen indien er geen opvang afgenomen word wel in rekening brengen tegen het normale tarief.

Af te nemen uren

Minimale afname qua contract uren zijn 8 uur per dag. De uren die vast staan in het contract, worden altijd berekend. Dit zijn de standaard uren die gereserveerd worden voor uw kind. een extra dag of uur, wordt extra berekend.

Ziekte en vakantie gastkind

Bij afwezigheid/vakantie van het kind worden de contracturen 100% doorberekend.

Is uw kind ziek? Neem dan zo snel mogelijk contact op voor overleg.

Als een kind koorts heeft hoger dan 38 graden, wordt er contact met u opgenomen en overlegt over de opvang.

Als de groepsbezetting het toelaat en uw kind zich goed genoeg voelt, is het mogelijk om de opvang door te laten lopen. Als uw kind zich dusdanig niet goed voelt en naar een arts moet of als er sprake is van besmettingsgevaar, zal uw kind wel opgehaald moeten worden. Dan dient de ouder het kind binnen 90 minuten, nadat de gastouder hierover heeft gebeld, te komen ophalen.

Als uw kind wegens ziekte niet naar de opvang komt, hoor ik dit graag van u. Het is van belang dat u mij op de hoogte stelt wanneer uw kind een besmettelijke ziekte heeft. Ik kan dan andere ouders inlichten over een mogelijk besmettingsgevaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gevaar van waterpokken bij een zwangere vrouw.

Ziekte gastouder

Als de gastouder of 1 van haar gezinsleden ziek is en de opvang kan niet doorgaan, zal de gastouder dit zo snel mogelijk doorgeven. Als de gastouder niet beschikbaar is i.v.m. ziekte zullen deze uren niet doorberekend worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een vervangende gastouder, het GOB kan u daarmee eventueel helpen, en de gastouder heeft een aantal telefoonnummers van gastouders, die de gastouder u kan doorgeven indien gewenst.

Wen uren

Een gastkind kan gebruik maken van wen uren, dit is ongeveer 2-3 uur, in de week voordat de opvang start. Deze uren zijn kosteloos. Wilt u meer dagen/uren laten wennen, dan worden die wel berekend tegen het normale opvangtarief.
Het is fijn als in deze wen uren(bij een baby), een slaapje en voedingsmoment valt.
Tijdens de wen uren dient u volledig bereikbaar te zijn voor eventuele vragen.

Halen en brengen

Mocht het voorkomen dat u het niet redt om op tijd te zijn door file of een vergadering, laat het zo snel mogelijk weten, dan is het in de meeste gevallen geen probleem.

Indien uw kind door iemand anders gehaald wordt, dient u dit van te voren door te geven. Als het niet van te voren is doorgegeven wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt.

Contact met ouders

Dagelijks vindt er tijdens het brengen en halen van uw kind een korte overdracht van informatie plaats. De gastouder zal zoveel als mogelijk foto’s of filmpjes maken door de dag heen en die delen via de whatsapp. Indien u een gesprekje wilt met mij om even uitgebreider over uw kind te praten, dan kunt u dit bij mij aangeven en plannen we een afspraak, dit kan ook telefonisch indien gewenst.

Gedurende de opvang staat het altijd vrij even contact op te nemen om te vragen hoe het met uw kind gaat.

Eten en drinken

Al het eten en drinken, uitgezonderd borstvoeding/flesvoeding worden door de gastouder geleverd, met uitzondering van babyvoeding en warm eten. Bij een voedselallergie graag ook zelf eten meegeven i.v.m. veiligheid.

Verzorging/luiers en wat meegeven

Lotiondoekjes, luiers in de maten 3, 4, 5 en beddengoed/slaapzakken zijn voldoende aanwezig.
Graag standaard in de tas: speen (indien nodig), knuffel (indien nodig) reservekleding, flespoederbakje (voorzien van naam en hoeveelheid water wat erin moet) Bij flesvoeding altijd 1 extra voeding meegeven en bij borstvoeding kan de gastouder een extra flesje (voorzien van datum en hoeveelheid) in de vriezer bewaren in geval van nood.

Verjaardagen en kleurplaten verjaardag

Verjaardagen van de gastkinderen vieren we in de opvang vanaf het tweede jaar, op of rond de verjaardag van het kind (in overleg kiezen we daarvoor de datum) Bij kinderen die 1 jaar worden overleg ik met de ouders of het wenselijk is dat de verjaardag binnen de opvang gevierd wordt, meestal is zo’n verjaardag al een te grote impact en vieren we deze niet binnen de opvang.

Uw kind mag een traktatie meenemen, als u dat leuk vind. De gastouder maakt tijdens het feestje foto’s, zodat u deze later kan bekijken.

Voor de verjaardagen van papa, mama, opa’s en oma’s en bruiloften kan uw kind een kleurplaat maken (graag minimaal één week van te voren doorgeven, via, mail of app)

Spelen

We proberen zoveel mogelijk buiten te spelen, of naar buiten te gaan, wilt u rekening mee houden met de kleren die u uw kind aantrekt (deze kunnen vies worden) Ook beschikt de gastouder over een speelzolder waar we gebruik van kunnen maken bij minder mooi weer.

Ook binnen spelen/knutselen we, de gastouder probeert zoveel mogelijk de kleding te beschermen tegen vlekken, ook hiervoor geldt, trek uw kind niet de allermooiste kleren aan, die niet vies mogen worden.

Vervoer

De gastouder vervoert de kinderen, in de kiddybus (de baby’s en dreumesen in de babyschaal), hierop zit een huif tegen regen en wind, of in de buggy. Incidenteel zal er gebruik gemaakt worden van de auto en fiets en zullen de kinderen vervoerd worden in goedgekeurde auto zitjes.

Door ondertekening van deze huisregels gaat u akkoord met het vervoer in kiddybus, auto, fiets of 1 van de buggy’s.

Slapen

Voor elk kind heeft de gastouder eigen beddengoed, wat regelmatig gewassen word. De gastkinderen slapen in een ledikant.
Voor inbakeren en buikslapen moet een toestemmingsformulier worden ingevuld.

Medicijnen en allergieën

In principe dient de gastouder geen medicatie toe. Is dit wel noodzakelijk dan moeten daar vooraf duidelijke afspraken over gemaakt zijn en vastgelegd worden middels een schriftelijke verklaring. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder altijd het formulier “medicijngebruik” in te vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen. Nieuwe medicatie wordt niet door de gastouder aan uw kind gegeven in verband met mogelijke allergische reacties. Dit geldt ook voor een onaangebroken verpakking van medicatie die uw kind reeds gebruikt. Dit geld ook voor een neusspray tijdens verkoudheid!

Mocht uw kind allergieën hebben, dan graag doorgeven, zodat de gastouder daar rekening mee kan houden.

Hygiëne, veiligheid en corona maatregelen

Vanwege veiligheid worden de schoenen van de gastkindjes bij binnenkomst uitgedaan. Dit om te voorkomen dat kinderen bij elkaar op de vingers gaan staan met schoenen aan. Uw kind kan hier op slofjes (zelf meegeven) of op sokken/blote voeten lopen. De vloer in de woonkamer en keuken beschikt over vloerverwarming.

Jaarlijks vindt er een risico-inventaris plaats vanuit het gastouderbureau, waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvang locatie. De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien.

Aansprakelijkheid

De gastouder kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van goederen die door de vraagouder aan het kind meegegeven worden naar de opvangplek.

Vraagouders zijn verplicht een WA verzekering te hebben, gastouder heeft een zakelijke WA verzekering afgesloten.

Betalingsverplichting

Mocht u niet voldoen aan uw betalingsverplichting, zal u hiervan een herinnering ontvangen. Geeft u geen gehoor aan deze herinnering en voldoet u de betaling niet, dan zal het per direct stoppen van de opvang zijn, tot de betaling is voldaan. De uren dat het gastkind dan niet komt, worden wel in rekening gebracht.

Overige

Alle zaken die niet genoemd zijn in deze huisregels, worden door Gastouder-de Regenboog per situatie beoordeeld.

Er zal een passende oplossing voor beide partijen gezocht worden.