Gastouderbureaus

Ik werk samen met onderstaand gastouderbureau.

Het Gastouderbureau is een professioneel bedrijf met veel expertise op het gebied van kinderopvang.

De dingen beter, frisser en anders doen loopt als een rode draad door het leven van de medewerkers. Het bureau is een afspiegeling van hun kijk op eerlijk zaken doen.

De voorwaarden die wij in eerste instantie aan de vraagouders stellen is dat zij meewerken aan een koppelingsgesprek en een evaluatie. Deze zaken zijn beide door de wet verplicht gesteld.
Daarnaast vragen wij u op een positieve manier mee te werken aan de facturatie middels het zorg dragen van een tijdige betaling. Dit zorgt er voor dat wij u kunnen blijven bedienen voor een scherpe prijs.

Door ons lage tarief bieden wij unieke toegevoegde waarde aan de bij ons aangesloten gastouders. Zij kunnen hierdoor een normaal uurtarief vragen waardoor zij meer financiële ruimte hebben om te investeren in kwalitatief goede opvang. Hierdoor gaat er meer geld naar de opvang van uw kind en minder naar de bureaukosten.


Persoonlijk betrokken
Wij vinden het belangrijk om onze ouders te kennen, zodat we begrijpen welke plek het beste is voor hun kind. We staan in nauwe verbinding met onze gastouders: we hebben veel contact met elkaar en bezoeken hen regelmatig. Daardoor weten wij hoe zij hun gastouderopvang vormgeven, wat ze belangrijk vinden en hoe het met hen gaat. Doordat wij persoonlijk betrokken zijn, kunnen wij de beste match maken tussen ouders en gastouder.

Pedagogische kwaliteit
Onze gastouders zijn niet alleen pedagogisch onderlegd, wij zijn dat ook. Al onze bemiddelingsmedewerkers zijn pedagogisch opgeleide professionals. Ze weten wat kinderen nodig hebben en waar ze zich thuis zouden voelen. Onze bemiddelingsmedewerkers zijn er niet alleen om een match te maken tussen ouders en gastouder, maar om de gehele opvang te begeleiden en de pedagogische kwaliteit te waarborgen.

Professioneel kleinschalig
Christelijk Gastouderbureau De Herberg is ooit begonnen vanuit een persoonlijke wens voor kleinschalige, christelijke kinderopvang in de buurt. Gastouderopvang biedt daarvoor veel mogelijkheden. Sindsdien is De Herberg snel gegroeid. De ervaring die we sinds 2006 hebben opgedaan, maakt ons een professionele organisatie met kleinschalige kinderopvang.

Christelijke identiteit
Als christelijk gastouderbureau zijn wij ervan overtuigd dat ieder mens geliefd is door God en wij gunnen ieder kind een christelijke opvoeding. Om onze identiteit op de beste manier te kunnen uitdragen, zijn al onze medewerkers en al onze gastouders christen. Maar, onze naam, De Herberg, zegt het al: ieder kind is welkom bij ons. Of je als ouder nu christen bent of niet.


Dolfijn gastouderopvang is werkzaam in diverse gemeentes in Midden Nederland en staat voor kwaliteit, duidelijkheid, flexibiliteit en transparantie. Gastouderopvang is kleinschalige, persoonlijke opvang op maat. Wij bemiddelen tussen ouders die opvang voor hun kinderen zoeken en gastouders die opvang veelal in hun eigen woning aanbieden.

Als je gebruik maakt van gastouderopvang, dan breng je jouw kind naar een gastouder. Jouw kind wordt in een huiselijke omgeving opgevangen, in een kleine groep kinderen. Je kind heeft iedere dag hetzelfde gezicht, vertrouwd en veilig. Daarnaast is gastouderopvang flexibel. Sta je in de file of heb je een vergadering die uitloopt, dan is dat vaak geen probleem. Wil je een extra dag of aantal uren afnemen, dan is er bij de gastouder veel mogelijk. In overleg met de gastouder kan zelfs een kind dat zich wat ziek voelt worden opgevangen. Kortom, gastouderopvang is opvang op maat.

Het is ook mogelijk om de opvang bij jouw thuis te laten plaatsvinden. Deze vorm van gastouderopvang heeft als voordeel dat het rust geeft voor de ouder en het kind, omdat de kinderen niet gehaald en gebracht hoeven te worden. Vooral bij meerdere (kleine) kinderen een ideale oplossing. Opvang aan huis kan op maximaal 3 dagen per week door dezelfde gastouder worden geboden en valt onder de regeling huispersoneel.

Het spreekt vanzelf dat gastouderopvang kleinschalig is. Het aantal kinderen dat een gastouder tegelijkertijd mag opvangen is aan strenge regels gebonden. De groepen kinderen zijn klein, waardoor je kind in een kleine groep kan leren samen spelen en de wereld ontdekken. Een gastouder mag nooit meer dan twee baby’s tegelijk opvangen. Je weet dus dat jouw kind veel persoonlijke aandacht krijgt en dat er ruimte is voor jouw kind om zich in een eilige omgeving te ontwikkelen.